Posts

“Ẩn ức trắng” - màn giao hưởng những cú “turning” 🕸

Quãng đời ở Đà Nẵng (I)

[PODCAST] ĐỐI THOẠI MỞ - Trinh thám Việt – Chờ được đánh thức! - VOV2 và VOV6

[RADIO] Đánh thức Trinh thám Việt - VOV6

Một dòng sách: Gothic Mystery

Hanoi Writers’ meetup - Exp Sharing