Posts

Ra mắt tiểu thuyết "Thiên Thần Mù Sương" - Đức Anh

[VOV Vietnamjourney] Sách trinh thám mang cơ hội cho các bạn trẻ

Thiên thần mù sương (NXB Văn Học 2019)

Bí kíp khen văn (và thơ) của nhau

Tọa đàm Sáng tác trinh thám & chuyện hậu trường

Buổi ra mắt tiểu thuyết Tường Lửa của tác giả 9x thu hút độc giả trẻ tuổi

Tường Lửa (tiểu thuyết) - Chương 1

Tường Lửa (tiểu thuyết) - Mở đầu

Đoàn Giỏi, "Tiếng gọi ngàn"

Tường lửa (NXB Hội Nhà Văn, 01/2019)